Функція SLN [VBA]

Повертає прямолінійну амортизацію активу за один період. Сума амортизації постійна протягом періоду амортизації.

Піктограма Попередження

Ця функція або константа доступна, якщо у модулі перед кодом виконуваної програми помістити вираз Option VBASupport 1.


Синтаксис:

SLN (Cost as Double, Salvage as Double, Life as Double)

Повертає значення:

Double

Параметри:

Ціна - початкова ціну активу.

Залишок - ціна активу в кінці його амортизації.

Термін - термін амортизації, що визначає кількість періодів амортизації активу.

Коди помилок:

5 Неправильний виклик процедури

Приклад:

REM ***** BASIC *****

Option VBASupport 1

Sub ExampleSLN

REM Обчислює річну амортизацію активу, який коштує $10,000 на

REM початок 1-го року, і має ліквідаційну вартість $1,000 через 5 років.

Dim y_dep As Double

y_dep = SLN( 10000, 1000, 6 )

print y_dep ' повертає 1500.

End Sub