Функція Rate [VBA]

Повертає поточну суму інвестиції після серії регулярних платежів.

Піктограма Попередження

Ця функція або константа доступна, якщо у модулі перед кодом виконуваної програми помістити вираз Option VBASupport 1.


Синтаксис:

Rate( NPer as Double, Pmt as Double, PV as Double [FV as Variant], [Due as Variant], [Guess as Variant] )

Повертає значення:

Double

Параметри:

Кпер — загальна кількість періодів, за які сплачується дохід.

Плт - виплата, яка здійснюється в кожний період.

ПС - поточна сума позики / інвестиції.

МС (не обов'язково) - майбутня сума позики / інвестиції.

Тип (необов'язково) - визначає, коли виконується виплата: на початку чи в кінці періоду.

0 - виплата в кінці періоду;

1 - виплата на початку періоду.

Припущення (не обов'язково) - орієнтовна вартість відсотків з ітераційним розрахунком.

Коди помилок:

5 Неправильний виклик процедури

Приклад:

REM ***** BASIC *****

Option VBASupport 1

Sub ExampleRate

' Обчислює відсоткову ставку, необхідну для погашення кредиту $100 000 за

' 6 років, з виплатою $1,500 в кінці кожного місяця.

 Dim mRate As Double

 mRate = Rate( 72, -1500, 100000 )

 print mRate' mRate дорівнює 0.00213778025343334

End sub