Функція PV [VBA]

Повертає поточну суму інвестиції після серії регулярних платежів.

Піктограма Попередження

Ця функція або константа доступна, якщо у модулі перед кодом виконуваної програми помістити вираз Option VBASupport 1.


Синтаксис:

Pmt( Rate as Double, NPer as Double, Pmt as Double, [FV as Variant], [Due as Variant] )

Повертає значення:

Double

Параметри:

Ставка - періодична відсоткова ставка.

Кпер — загальна кількість періодів, за які сплачується дохід.

Плт - виплата, яка здійснюється в кожний період.

МС (не обов'язково) - майбутня сума позики / інвестиції.

Тип (необов'язково) - визначає, коли виконується виплата: на початку чи в кінці періоду.

0 - виплата в кінці періоду;

1 - виплата на початку періоду.

Коди помилок:

5 Неправильний виклик процедури

Приклад:

REM ***** BASIC *****

Option VBASupport 1

Sub ExamplePV

' Обчислюється поточне значення доходу при виплаті $1,000 на місяць протягом 6 років.

' Ставка 10% річних і виплати виконуються в кінці місяця.

Dim pv1 As Double

pv1 = PV( 0.1/12, 72, -1000 )

print pv1 ' pv1 дорівнює 53978,6654781073.

End Sub