Функція PPmt [VBA]

Повертає за певний період оплату основної суми на інвестицію, яка базується на періодичних та постійних платежах та постійній процентній ставці.

Піктограма Попередження

Ця функція або константа доступна, якщо у модулі перед кодом виконуваної програми помістити вираз Option VBASupport 1.


Синтаксис:

Pmt( Rate as Double, Per as Double, NPer as Double, PV as Double, [FV as Variant], [Due as Variant] )

Повертає значення:

Double

Параметри:

Ставка - періодична відсоткова ставка.

Пер - номер періоду, для якого потрібно розрахувати основний платіж (ціле число від 1 до Кпер).

Кпер — загальна кількість періодів, за які сплачується дохід.

ПС - (поточна) сума інвестиції.

МС (не обов'язково) - майбутня сума позики / інвестиції.

Тип (необов'язково) - визначає, коли виконується виплата: на початку чи в кінці періоду.

0 - виплата в кінці періоду;

1 - виплата на початку періоду.

Коди помилок:

5 Неправильний виклик процедури

Приклад:

REM ***** BASIC *****

Option VBASupport 1

Sub ExamplePPmt

' Розрахувати основні платежі протягом місяців 4 та 5 для кредиту, який повинен бути сплачений повністю

' за 6 років. Річна ставка 10%, виплати виконуються в кінці місяця.

Dim ppMth4 As Double

Dim ppMth5 As Double

' Основна виплата протягом 4 місяця:

ppMth4 = PPmt( 0.1/12, 4, 72, 100000 )

print ppMth4 ' ppMth4 дорівнює -1044,94463903636.

' Основна виплата протягом 5 місяця:

ppMth5 = PPmt( 0.1/12, 5, 72, 100000 )

print ppMth5' ppMth5 дорівнює -1053,65251102833.

End Sub