Функція Pmt [VBA]

Повертає постійну періодичну виплату для позики або капіталовкладення.

Піктограма Попередження

Ця функція або константа доступна, якщо у модулі перед кодом виконуваної програми помістити вираз Option VBASupport 1.


Синтаксис:

Pmt( Rate as Double, NPer as Double , PV as Double , [FV as Variant], [Due as Variant] )

Повертає значення:

Double

Параметри:

Ставка - періодична відсоткова ставка.

Кпер — загальна кількість періодів, за які сплачується дохід.

ПС - (поточна) сума інвестиції.

МВ (необов'язково) - майбутня вартість кредиту / інвестиції.

Тип (необов'язково) - визначає, коли виконується виплата: на початку чи в кінці періоду.

0 - виплата в кінці періоду;

1 - виплата на початку періоду.

Коди помилок:

5 Неправильний виклик процедури

Приклад:

REM ***** BASIC *****

Option VBASUPPORT 1

' Обчислює місячну виплату за позикою, яка буде сплачена за 6 років.

' Ставка 10% річних і виплати виконуються в кінці місяця.

Sub ExamplePmt

 Dim myPmt As Double

 myPmt = Pmt( 0.1/12, 72, 100000 )

 print MyPmt 'отримаємо -1852,58377757705

End Sub