Функція NPV [VBA]

Обчислює чисту поточну вартість інвестиції на основі наданої облікової ставки, серії внесків та зняття коштів.

Піктограма Попередження

Ця функція або константа доступна, якщо у модулі перед кодом виконуваної програми помістити вираз Option VBASupport 1.


Синтаксис:

NPV (Rate as Double, Values() as Double)

Повертає значення:

Double

Параметри:

Ставка - облікова ставка для періоду.

Значення() - масив, що містить дані про внески (додатні значення) і зняття коштів (від'ємні значення).

Коди помилок:

5 Неправильний виклик процедури

Приклад:

REM ***** BASIC *****

Option VBASupport 1

Sub ExampleNPV

 Dim r As Double

 Dim pValues(5) as Double

 pValues(0) = 100

 pValues(1) = 100

 pValues(2) = 100

 pValues(3) = -300

 pValues(4) = 100

 pValues(5) = 100

 r = 0.06

 p = NPV( r, pValues)

 Print p ' повертає 174,894967305331

End Sub