Функція NPer [VBA]

Повертає кількість строків для позики або капіталовкладення.

Піктограма Попередження

Ця функція або константа доступна, якщо у модулі перед кодом виконуваної програми помістити вираз Option VBASupport 1.


Синтаксис:

NPer (Rate as Double, Pmt as Double, PV as Double, [FV as Variant], [Due as Variant])

Повертає значення:

Double

Параметри:

Ставка - періодична відсоткова ставка.

ПЛТ - виплата, яка здійснюється в кожний період.

ПС - (поточна) сума інвестиції.

МВ (необов'язково) майбутня вартість кредиту / інвестиції.

Тип (необов'язково) - визначає, коли виконується виплата: на початку чи в кінці періоду.

0 - виплата в кінці періоду;

1 - виплата на початку періоду.

Коди помилок:

5 Неправильний виклик процедури

Приклад:

REM ***** BASIC *****

Option VBASupport 1

Sub ExampleNPer

 Dim period As Double

 period = NPer( 0.06, 153.75, 2600)

 Print period ' повертає -12,02. Період платежу охоплює 12.02 періодів.

End Sub