Функція MIRR [VBA]

Обчислює змінену внутрішню норму прибутку ряду інвестицій.

Піктограма Попередження

Ця функція або константа доступна, якщо у модулі перед кодом виконуваної програми помістити вираз Option VBASupport 1.


Синтаксис:

MIRR(Values() as Double, Investment as Double, ReinvestRate as Double)

Повертає значення:

Double

Параметри:

Значення(): Масив грошових потоків, що представляє серію платежів та доходу, де від’ємні значення розглядаються як платежі, а додатні - як дохід. Цей масив повинен містити принаймні одне від’ємне і одне додатне значення.

Інвестиція: це відсоткова ставка інвестицій (від’ємні значення масиву).

Реінвестування: відсоткова ставка реінвестування (додатні значення масиву).

Коди помилок:

5 Неправильний виклик процедури

Приклад:

REM ***** BASIC *****

Option VBASupport 1

Sub ExampleMIRR

 Dim cashFlow(0 to 3) As Double

 cashFlow(0) = -5

 cashFlow(1) = 10

 cashFlow(2) = 15

 cashFlow(3) = 8

 mirrValue = MIRR(cashFlow,0.5,0.1) * 100

 Print mirrValue ' повертає 94.16. Змінена внутрішня норма прибутку грошового потоку.

End Sub