Функція IRR [VBA]

Обчислює внутрішню норму прибутку для інвестиції.

Піктограма Попередження

Ця функція або константа доступна, якщо у модулі перед кодом виконуваної програми помістити вираз Option VBASupport 1.


Синтаксис:

IRR(Values() as Double , [Guess as Variant])

Повертає значення:

Double

Параметри:

Значення(): Масив цінностей грошового потоку. Значення показують значення грошових потоків за регулярними інтервалами; принаймні одне значення має бути від’ємним (платежі), принаймні одне значення має бути додатним (дохід).

Припущення - початкова оцінка того, якою буде внутрішня норма прибутку.

Коди помилок:

5 Неправильний виклик процедури

Приклад:

REM ***** BASIC *****

Option VBASupport 1

Sub ExampleIRR

 Dim cashFlow(0 to 3) As Double

 cashFlow(0) = -10000

 cashFlow(1) = 3500

 cashFlow(2) = 7600

 cashFlow(3) = 1000

 irrValue = IRR(cashFlow) * 100

 Print irrValue ' повертає 11.3321028236252 . Внутрішня норма прибутку грошового потоку.

End Sub