Функція IPmt [VBA]

Повертає суму сплати відсотків за інвестицією за вказаний період на основі періодичних виплат і постійної відсоткової ставки.

Піктограма Попередження

Ця функція або константа доступна, якщо у модулі перед кодом виконуваної програми помістити вираз Option VBASupport 1.


Синтаксис:

IPmt(Rate as Double, Per as Double, NPer as Double, PV as Double, [FV as Variant], [Due as Variant])

Повертає значення:

Double

Параметри:

Ставка - періодична відсоткова ставка.

Період Період, для якого потрібно обчислити суму відсотків. Період=Кпер, якщо обчислюється сума відсотків для останнього періоду.

Кпер — загальна кількість періодів, за які сплачується дохід.

ЗВ - поточна зведена вартість в сукупності виплат.

МВ (необов'язково) - бажана вартість (майбутня вартість) в кінці періодів.

Час (необов'язково) - час виплати періодичних платежів.

0 - виплата в кінці періоду;

1 - виплата на початку періоду.

Коди помилок:

5 Неправильний виклик процедури

Приклад:

Sub ExampleIPmt

 Dim myIPmt As Double

 myIPmt = IPmt(0.05,5,7,15000)

 Print myIPmt ' повертає -352.97 грошових одиниць. Складний відсоток протягом п'ятого періоду (року) становить 352.97 грошових одиниць.

End Sub