Функція FV [VBA]

Повертає майбутню вартість інвестиції на основі постійних періодичних виплат і постійної відсоткової ставки (Future Value).

Піктограма Попередження

Ця функція або константа доступна, якщо у модулі перед кодом виконуваної програми помістити вираз Option VBASupport 1.


Синтаксис:

FV(Rate as Double, NPer as Double, Pmt as Double, [PV as Variant], [Due as Variant])

Повертає значення:

Double

Параметри:

Ставка - періодична відсоткова ставка.

КПЕР - загальне число періодів (період сплати).

ПЛТ - виплата, яка здійснюється в кожний період.

ПС (необов'язково) - (поточна) сума інвестиції.

Тип (необов'язково) - визначає, коли виконується виплата: на початку чи в кінці періоду.

0 - виплата в кінці періоду;

1 - виплата на початку періоду.

Коди помилок:

5 Неправильний виклик процедури

Приклад:

Sub ExampleFV

 Dim myFV As Double

 myFV = =FV(0.04, 2, 750, 2500)

 Print myFV ' повертає 4234.00 грошові одиниці. Сума в кінці інвестування 4234.00 грошові одиниці.

End Sub