Функція DDB [VBA]

Повертає зниження вартості активу для певного періоду, використовуючи метод арифметичного зменшення.

Піктограма Попередження

Ця функція або константа доступна, якщо у модулі перед кодом виконуваної програми помістити вираз Option VBASupport 1.


Синтаксис:

DDB(Cost As Double, Salvage As Double, Life as Double, Period as Double, [Factor as Variant])

Повертає значення:

Double

Параметри:

Ціна вказує початкову ціну активу.

Залишок вказує ціну активу в кінці його експлуатації.

Термін число періодів (наприклад, років або місяців) протягом яких актив буде експлуатуватись.

Період задає період для якого розраховується значення.

Коефіцієнт (необов'язковий) коефіцієнт зниження вартості. Якщо не задано, використовується типове значення 2.

Використовуйте цю форму амортизації, якщо вам потрібна більша початкова вартість амортизації, а не лінійна амортизація. Амортизаційна вартість зменшується з кожним періодом і зазвичай використовується для активів, втрата вартості яких вища незабаром після придбання (наприклад, транспортних засобів, комп'ютерів). Зверніть увагу, що за даним типом розрахунку балансова вартість ніколи не досягне нуля.

Коди помилок:

5 Неправильний виклик процедури

Приклад:

Sub ExampleDDB

 Dim ddb_yr1 As Double

 ddb_yr1 = DDB(75000,1,60,12,2)

 Print ddb_yr1 ' повертає 1,721.81 грошових одиниць.

End Sub