Функція CreateObject

Створює об'єкт UNO. У Windows також може створити OLE-об'єкти.

Цей метод створює примірники типу, що переданий як параметр.

Синтаксис:

oObj = CreateObject( тип )

Приклад:

Type address

    Name1 As String

    City As String

End Type

 

Sub main

    myaddress = CreateObject("address")

    MsgBox IsObject(myaddress)

End Sub