Функція CreateUnoService

Створює примірник служби Uno за допомогою ProcessServiceManager.

Синтаксис:

oService = CreateUnoService( назва служби Uno ) 

Список доступних сервісів наведено на сторінці: http://api.libreoffice.org/docs/idl/ref/namespacecom_1_1sun_1_1star.html

Приклади:

oIntrospection = CreateUnoService( "com.sun.star.beans.Introspection" )

У наступному прикладі коду служба використовується для відкриття діалогового вікна відкриття файлу:

Sub Main

  fName = FileOpenDialog ("Виберіть файл")

  print "обрано файл: "+fName

End Sub

 

Function FileOpenDialog(title As String) As String

  filepicker = createUnoService("com.sun.star.ui.dialogs.FilePicker")

  filepicker.Title = title

  filepicker.execute()

  files = filepicker.getFiles()

  FileOpenDialog=files(0)

End Function