Інші команди

Тут наведено список функцій та вказівок, які не увійшли до інших категорій.

Інструкція Beep

Видає звуковий сигнал через вбудований динамік комп'ютера. Цей звуковий сигнал залежить від системи. Його гучність і висоту звуку не можна змінити.

Функція Shell

Запускає іншу програму і, за необхідності, визначає відповідний стиль вікна.

Інструкція Wait

Перериває виконання програми на задану кількість часу в мілісекундах.

Функція GetSystemTicks

Повертає число системних тактів, що надається операційною системою. Цю функцію можна використовувати для оптимізації деяких процесів.

Функція Environ

Повертає значення змінної середовища у вигляді рядка. Змінні середовища залежать від типу операційної системи.

Функція GetSolarVersion

Повертає внутрішній номер поточної версії LibreOffice.

Функція GetGuiType

Повертає числове значення, яке вказує на графічний інтерфейс користувача.

Функція TwipsPerPixelX

Повертає число твіпів, що становлять ширину пікселя.

Функція TwipsPerPixelY

Повертає число твіпів, що становлять висоту пікселя.

Функція CreateUnoStruct

Створює примірник типу структури Uno.

Функція CreateUnoService

Створює примірник служби Uno за допомогою ProcessServiceManager.

Функція GetProcessServiceManager

Повертає ProcessServiceManager (центральний ServiceManager Uno).

Функція CreateUnoDialog

Створює об'єкт Basic Uno, який представляє елемент керування діалогового вікна Uno під час виконання програми на Basic.

Функція CreateUnoListener

Створює примірник слухача.

Функція CreateUnoValue

Повертає об'єкт, який є значенням зі строгим типом і посилається на систему типу Uno.

Функція CreateObject

Створює об'єкт UNO. У Windows також може створити OLE-об'єкти.

Цей метод створює примірники типу, що переданий як параметр.

Функція GetDefaultContext

Повертає типовий контекст для служби процесів (якщо вона існує); в іншому випадку повертає нульове посилання.

Інструкція ThisComponent

Звертання до активного компонента для читання та задання його властивостей. ThisComponent викликається з Basic-коду документа, де він означає документ, до якого належить код Basic. Тип об'єкта, доступ до якого виконується через ThisComponent, залежить від типу документа.

GlobalScope

Вихідний текст програм на Basic і діалогові вікна організовані в систему бібліотек.