Функція Len

Повертає кількість символів в рядку або кількість байтів, необхідних для зберігання змінної.

Синтаксис:

Len (Текст As String)

Значення, що повертається:

Long

Параметри:

Текст: довільний рядок чи змінна іншого типу.

Коди помилок:

5 Неправильний виклик процедури

Приклад:

Sub ExampleLen

Dim sText as String

    sText = "Las Vegas"

    MsgBox Len(sText) REM Повертає 9

End Sub