Функція InStr

Повертає позицію рядка всередині іншого рядка.

Функція InStr повертає позицію, в якій було виявлено збіг. Якщо рядок не виявлено, то функція повертає 0.

Синтаксис:

InStr ([Початок As Long,] Текст1 As String, Текст2 As String[, Порівняння])

Значення, що повертається:

Integer

Параметри:

Початок: число, яке вказує початкову позицію в рядку, з якої треба почати пошук зазначеного підрядка. Якщо цей параметр опущено, то пошук починається з першого знака в рядку. Максимально допустиме значення - 65535.

Текст1: рядок, в якому потрібно виконати пошук.

Текст2: рядок, який потрібно знайти.

Порівняння: необов'язковий числовий вираз, який визначає тип порівняння. Значенням цього параметра може бути 0 або 1. Типове значення 1 вказує на текстове порівняння (без врахування регістра). Значення 0 вказує на двійкове порівняння (з урахуванням регістру).

Щоб уникнути помилок часу виконання, не слід вказувати параметр Compare, якщо не задано перший параметр, що повертається.

Коди помилок:

5 Неправильний виклик процедури

Приклад:

Sub ExamplePosition

Dim sInput As String

Dim iPos As Integer

    sInput = "Office"

    iPos = Instr(sInput,"c")

    Print iPos

End Sub