Зміна довжини рядків

Наступні функції використовуються для визначення довжини рядка і порівняння рядків.

Функція InStr

Повертає позицію рядка всередині іншого рядка.

Функція Len

Повертає кількість символів в рядку або кількість байтів, необхідних для зберігання змінної.

Функція StrComp

Порівнює два рядки і повертає ціле значення, яке вказує на результат порівняння.