Функція Trim

Вилучає всі початкові і кінцеві пробіли з рядка.

Синтаксис:

Trim( Текст As String )

Значення, що повертається:

String

Параметри:

Текст: будь-який рядковий вираз.

Коди помилок:

5 Неправильний виклик процедури

Приклад:

Sub ExampleSpaces

Dim sText2 As String,sText As String,sOut As String

  sText2 = " <*Las Vegas*> "

  sOut = "'"+sText2 +"'"+ Chr(13)

  sText = Ltrim(sText2) ' sText = "<*Las Vegas*> "

  sOut = sOut + "'"+sText +"'" + Chr(13)

  sText = Rtrim(sText2) ' sText = " <*Las Vegas*>"

  sOut = sOut +"'"+ sText +"'" + Chr(13)

  sText = Trim(sText2) ' sText = "<*Las Vegas*>"

  sOut = sOut +"'"+ sText +"'"

  MsgBox sOut

End Sub