Інструкція RSet

Вирівнює рядок в рядковій змінній за правим краєм або копіює змінну визначеного користувачем типу в іншу змінну.

Синтаксис:

RSet Текст As String = Текст або RSet Змінна1 = Змінна2

Параметри:

Текст: будь-яка рядкова змінна.

Текст: рядок, який потрібно вирівняти у рядковій змінній за правим краєм.

Змінна1: визначена користувачем змінна, в яку слід копіювати.

Змінна2: визначена користувачем змінна, із якої потрібно копіювати.

Якщо даний рядок коротший, ніж рядкова змінна, то RSet вирівнює цей рядок вправо всередині рядкової змінної. Решта вільних позицій у рядковій змінній замінюються пропусками. Якщо даний рядок довший, ніж рядкова змінна, символи, що перевищують її довжину, відсікаються, а всередині рядкової змінної вирівнюються вправо лише символи, що залишились.

Інструкція RSet може використовуватися також для копіювання змінних визначеного користувачем типу в змінні іншого типу.

У наведеному далі прикладі використовуються інструкції RSet і LSet для зміни вирівнювання рядка за лівим і правим краєм.

Приклад:

Sub ExampleRLSet

Dim sVar As String

Dim sExpr As String

  sVar = String(40,"*")

  sExpr = "SBX"

  ' Вирівнювання "АБВ" у рядку довжиною 40 символів за правим краєм

  ' Заміна зірочок пробілами

  RSet sVar = sExpr

  Print ">"; sVar; "<"

  sVar = String(5,"*")

  sExpr = "123457896"

  RSet sVar = sExpr

  Print ">"; sVar; "<"

  sVar = String(40,"*")

  sExpr = "SBX"

  ' Вирівнювання "АБВ" у рядку довжиною 40 символів за лівим краєм

  LSet sVar = sExpr

  Print ">"; sVar; "<"

  sVar = String(5,"*")

  sExpr = "123456789"

  LSet sVar = sExpr

  Print ">"; sVar; "<"

End Sub