Функція Mid, інструкція Mid

Повертає вказану частину рядка (функція Mid) чи замінює цю частину рядка іншим рядком (інструкція Mid).

Синтаксис:

Mid (Текст As String, Початок As Long [, Довжина As Long]) або Mid (Текст As String, Початок As Long, Довжина As Long, Текст As String)

Значення, що повертається:

String (тільки для функції)

Параметри:

Текст: довільний рядок, котрий потрібно змінити.

Початок: числовий вираз, що вказує позицію символу, з якого починається частина рядка, яку потрібно повернути або замінити. Найбільше допустиме значення - 65535.

Довжина: числовий вираз, який повертає кількість символів, які повинні бути замінені або повернуті. Максимально допустиме значення - 65535.

Якщо параметр Довжина функції Mid опущено, повертаються всі символи рядкового виразу від початкової позиції до кінця рядка.

Якщо параметр Довжина інструкції Mid менший, ніж довжина замінюваного тексту, то його буде скорочено до вказаної довжини.

Текст: рядок, який повинен замінити рядковий вираз (інструкція Mid).

Коди помилок:

5 Неправильний виклик процедури

Приклад:

Sub ExampleUSDate

Dim sInput As String

Dim sUS_date As String

  sInput = InputBox("Будь ласка, введіть дату у міжнародному форматі 'РРРР-ММ-ДД'")

  sUS_date = Mid(sInput, 6, 2)

  sUS_date = sUS_date & "/"

  sUS_date = sUS_date & Right(sInput, 2)

  sUS_date = sUS_date & "/"

  sUS_date = sUS_date & Left(sInput, 4)

  MsgBox sUS_date

End Sub