Інструкція LSet

Вирівнює рядок за лівим краєм рядкової змінної або копіює змінну визначеного користувачем типу у змінну іншого визначеного користувачем типу.

Синтаксис:

LSet Змінна As String = Текст чи LSet Змінна1 = Змінна2

Параметри:

Змінна: будь-яка рядкова змінна (типу String), що містить рядок, котрий слід вирівняти вліво.

Текст: рядок, який потрібно вирівняти за лівим краєм рядкової змінної.

Змінна1: назва змінної визначеного користувачем типу в яку виконується копіювання.

Змінна2: назва змінної визначеного користувачем типу з якої виконується копіювання.

Якщо даний рядок коротший, ніж рядкова змінна, то LSet вирівнює вліво цей рядок у рядковій змінній. Решта позицій у рядковій змінній замінюється пропусками. Якщо даний рядок довший, ніж рядкова змінна, копіюються лише крайні зліва символи, що заповнюють довжину рядкової змінної. За допомогою інструкції LSet можна також копіювати змінну визначеного користувачем типу в іншу змінну такого ж типу.

Приклад:

Sub ExampleRLSet

Dim sVar As String

Dim sExpr As String

  sVar = String(40,"*")

  sExpr = "SBX"

  ' Вирівнювання "АБВ" у рядку посилання довжиною 40 символів

  ' Заміна зірочок пробілами

  RSet sVar = sExpr

  Print ">"; sVar; "<"

  sVar = String(5,"*")

  sExpr = "123457896"

  RSet sVar = sExpr

  Print ">"; sVar; "<"

  sVar = String(40,"*")

  sExpr = "SBX"

  ' Вирівнювання вліво "АБВ" у рядку посилання довжиною 40 символів

  LSet sVar = sExpr

  Print ">"; sVar; "<"

  sVar = String(5,"*")

  sExpr = "123456789"

  LSet sVar = sExpr

  Print ">"; sVar; "<"

End Sub