Функція Left

Повертає задане число крайніх лівих знаків рядкового виразу.

Синтаксис:

Left (Текст As String, n As Long)

Значення, що повертається:

String

Параметри:

Текст: будь-який рядок, з котрого потрібно отримати крайні ліві символи.

n: Ціле число, яке вказує кількість символів, що повертаються функцією. Якщо n = 0, то буде повернуто рядок нульової довжини. Найбільше допустиме значення - 65535.

У наведеному далі прикладі дата із формату РРРР.ММ.ДД переводиться у формат ММ/ДД/РРРР.

Коди помилок:

5 Неправильний виклик процедури

Приклад:

Sub ExampleUSDate

Dim sInput As String

Dim sUS_date As String

  sInput = InputBox("Будь ласка, введіть дату у міжнародному форматі 'РРРР-ММ-ДД'")

  sUS_date = Mid(sInput, 6, 2)

  sUS_date = sUS_date & "/"

  sUS_date = sUS_date & Right(sInput, 2)

  sUS_date = sUS_date & "/"

  sUS_date = sUS_date & Left(sInput, 4)

  MsgBox sUS_date

End Sub