Зміна вмісту рядків

Наступні функції використовуються для зміни, форматування та вирівнювання вмісту рядків. Для об'єднання рядків використовується оператор &.

Функція Format

Перетворює число на рядок і потім форматує його відповідно до зазначеного формату.

Функція LCase

Перетворює всі великі літери в рядку на малі.

Функція Left

Повертає задане число крайніх лівих знаків рядкового виразу.

Інструкція LSet

Вирівнює рядок за лівим краєм рядкової змінної або копіює змінну визначеного користувачем типу у змінну іншого визначеного користувачем типу.

Функція LTrim

Вилучає усі пропуски на початку рядкового виразу.

Функція Mid, інструкція Mid

Повертає вказану частину рядка (функція Mid) чи замінює цю частину рядка іншим рядком (інструкція Mid).

Функція Right

Повертає n крайніх правих символів рядкового виразу.

Інструкція RSet

Вирівнює рядок в рядковій змінній за правим краєм або копіює змінну визначеного користувачем типу в іншу змінну.

Функція RTrim

Видаляє пробіли, розташовані в кінці рядкового виразу.

Функція Trim

Вилучає всі початкові і кінцеві пробіли з рядка.

Функція UCase

Перетворює малі символи в рядку на великі.

Функція Split

Повертає масив підрядків з рядкового виразу.

Функція Join

Повертає рядок з кількох підрядків в масив рядків.

Функція ConvertToURL

Перетворює назву системного файлу в URL файлу.

Функція ConvertFromURL

Перетворює URL файлу у назву системного файлу.