Функція String

Створює рядок, який відповідає вказаному символу або першому символу рядкового виразу, переданого у функцію.

Синтаксис:

String (n As Long, {вираз As Integer | символ As String})

Значення, що повертається:

Рядок

Параметри:

n: число, що вказує кількість символів, які повертаються у рядок. Найбільше допустиме значення n становить 65535.

Вираз: числовий вираз, який визначає код ASCII для знака.

Знак: будь-який окремий знак, що використовується для створення рядка, який повертається, або будь-який рядок, з якого буде використано лише перший знак.

Коди помилок:

5 Неправильний виклик процедури

Приклад:

Sub ExampleString

Dim sText As String

    sText = String(10,"A")

    MsgBox sText

    sText = String(10,65)

    MsgBox sText

End Sub