Функція Space

Повертає рядок, який складається зі вказаного числа пропусків.

Синтаксис:

Space (n As Long)

Значення, що повертається:

Рядок

Параметри:

n: число, що визначає кількість пропусків у рядку. Найбільше допустиме значення n становить 65535.

Коди помилок:

5 Неправильний виклик процедури

Приклад:

Sub ExampleSpace

Dim sText As String,sOut As String

Dim iLen As Integer

  iLen = 10

  sText = "Las Vegas"

  sOut = sText & Space(iLen) & sText & Chr(13) &_

  sText & Space(iLen*2) & sText & Chr(13) &_

  sText & Space(iLen*4) & sText & Chr(13)

  MsgBox sOut,0,"Інформація:"

End Sub