Повторення вмісту

Наведені функції використовуються для повторення вмісту рядків.

Функція Space

Повертає рядок, який складається зі вказаного числа пропусків.

Функція String

Створює рядок, який відповідає вказаному символу або першому символу рядкового виразу, переданого у функцію.