Функція ChrW [VBA]

Повертає символ Unicode, відповідний вказаному кодові символу.

Піктограма Попередження

Ця функція або константа доступна, якщо у модулі перед кодом виконуваної програми помістити вираз Option VBASupport 1.


Синтаксис:

ChrW(Вираз As Integer)

Повертає значення:

Рядок

Параметри:

Вираз: числове значення, яке є правильним 16-бітним значенням Unicode (0-65535). Порожнє значення повертає код помилки 5. Значення за межами діапазону [0,65535] повертає код помилки 6.

Коди помилок:

5 Неправильний виклик процедури

6 Переповнення

Приклад:

Sub ExampleChrW

 ' У цьому прикладі в рядок вставляються грецькі літери альфа і омега.

 MsgBox "Від "+ ChrW(913)+" до " + ChrW(937)

 ' У діалоговому вікні це буде виглядати як: Від Α до Ω

End Sub