Функція AscW [VBA]

Повертає значення Unicode першого знака в рядковому виразі.

Піктограма Попередження

Ця функція або константа доступна, якщо у модулі перед кодом виконуваної програми помістити вираз Option VBASupport 1.


Синтаксис:

AscW (Text As String)

Повертає значення:

Integer

Параметри:

Текст: будь-який допустимий рядковий вираз. Розглядається тільки перший символ у рядку.

Використовуйте функцію AscW для заміни букв кодами Unicode. Якщо функція AscW отримує порожній рядок, LibreOffice Basic повідомляє про помилку часу виконання. Повертає значення між 0 і 65535.

Коди помилок:

5 Неправильний виклик процедури

Приклад:

Sub ExampleAscW

 Print AscW("А") ' повертає 65

 Print AscW("Ω") ' повертає 937

 Print AscW("Αθήνα") ' повертає 913, бо до уваги береться тільки перший символ (Альфа)

End Sub