Функція Str

Перетворює числовий вираз у рядок.

Синтаксис:

Str (Вираз)

Значення, що повертається:

Рядок

Параметри:

Вираз: будь-який числовий вираз.

Функція Str перетворює числові змінні або результат обчислення в рядок. Перед від'ємними числами ставиться знак мінус. Перед додатними числами ставиться пропуск (замість знаку плюс).

Коди помилок:

5 Неправильний виклик процедури

Приклад:

Sub ExampleStr

Dim iVar As Single

Dim sVar As String

    iVar = 123.123

    sVar = LTrim(Str(iVar))

    MsgBox sVar & chr(13) & Str(iVar)

End Sub