Функція Chr

Повертає символ, відповідний вказаному кодові таблиці символів.

Синтаксис:

Chr(Вираз As Integer)

Значення, що повертається:

Рядок

Параметри:

Вираз: числова змінна, що є 8-бітовим значенням ASCII (0-255) або 16-бітовим значенням Юнікоду.

Функція Chr$ використовується для відправки спеціальних керівних послідовностей на принтер або на інші пристрої виводу. Вона також може використовуватися для вставки лапок в рядок.

Коди помилок:

5 Неправильний виклик процедури

Приклад:

Sub ExampleChr

    ' У цьому прикладі в рядок вставляються подвійні лапки (значення ASCII 34).

    MsgBox "Це "+ Chr$(34)+"короткий" + Chr$(34)+" рядок."

    ' У діалоговому вікні це буде виглядати як: Це "короткий" рядок.

End Sub

ASC