Перетворення ASCII/ANSI у рядках

Наступні функції використовуються для перетворення рядків коду ASCII код ANSI і навпаки.

Функція Asc

Повертає значення коду ASCII (American Standard Code for Information Interchange) першого знака у рядковому виразі.

Функція Chr

Повертає символ, відповідний вказаному кодові таблиці символів.

Функція Str

Перетворює числовий вираз у рядок.

Функція Val

Перетворює рядок у числовий вираз.

Функція CByte

Перетворює рядок або числовий вираз у тип Byte.