Оператори порівняння

Тут описано доступні оператори порівняння.

Оператори порівняння

Оператори порівняння використовують для порівняння двох виразів. Результат повертається як логічний вираз, що визначає, чи це порівняння істинне (-1) або хибне (0).