Функція IsUnoStruct

Повертає True, коли даний об'єкт є структурою Uno.

Синтаксис:

IsUnoStruct( Тип Uno )

Значення, що повертається:

Бульове

Параметри:

ТипUno: об’єкт типу Uno

Приклад:

Sub Main

Dim bIsStruct

' Започаткування служби

Dim oSimpleFileAccess

oSimpleFileAccess = CreateUnoService( "com.sun.star.ucb.SimpleFileAccess" )

bIsStruct = IsUnoStruct( oSimpleFileAccess )

MsgBox bIsStruct ' Покаже FALSE, бо oSimpleFileAccess НЕ Є структурою

' Започаткування структури властивості

Dim aProperty As New com.sun.star.beans.Property

bIsStruct = IsUnoStruct( aProperty )

MsgBox bIsStruct ' Покаже True, бо aProperty є структурою

bIsStruct = IsUnoStruct( 42 )

MsgBox bIsStruct ' Покаже False, бо 42 не є структурою

End Sub