Інструкція Static

Визначає змінну або масив на рівні процедури (тобто всередині процедури чи функції), так що значення змінної або масиву зберігаються навіть після виходу з даної процедури або функції. Домовленості про інструкцію Dim теж діють.

Піктограма Попередження

Інструкцію Static не можна використовувати для визначення змінних масивів. Масиви слід оголошувати з фіксованим розміром.


Синтаксис:

Static НазваЗмінної[(початок To кінець)] [As ТипЗмінної], НазваЗмінної2[(початок To кінець)] [As ТипЗмінної], ...

Приклад:

Sub ExampleStatic

Dim iCount As Integer, iResult As Integer

  For iCount = 0 To 2

    iResult = InitVar()

  Next iCount

  MsgBox iResult,0,"Відповідь -"

End Sub

 

' Функція для започаткування статичної змінної

Function InitVar() As Integer

  Static iInit As Integer

  Const iMinimum as Integer = 40 ' найменше значення, яке обчислює ця функція

  if iInit = 0 then ' перевірка ініціалізації

    iInit = iMinimum

  Else

    iInit = iInit + 1

  End If

  InitVar = iInit

End Function