Інструкція Option Explicit

Визначає обов'язковість явного оголошення у програмі всіх змінних за допомогою інструкції Dim.

Синтаксис:

Option Explicit

Параметри:

Піктограма Попередження

Ця інструкція повинна передувати виконуваному програмному коду модуля.


Приклад:

Option Explicit

Sub ExampleExplicit

Dim sVar As String

    sVar = "Las Vegas"

    For i% = 1 To 10 ' Це призведе до помилки часу виконання

        Rem

    Next i%

End Sub