Інструкція Option Base

Визначає типову нижню межу для масивів із допустимих значень 0 чи 1.

Синтаксис:

Option Base { 0 | 1}

Параметри:

Піктограма Попередження

Ця інструкція повинна передувати виконуваному програмному коду модуля.


Приклад:

Option Base 1

Sub ExampleOptionBase

   Dim sVar(20) As String

   MsgBox LBound(sVar())

End Sub