Функція IsNumeric

Перевіряє, чи є даний вираз числом. Якщо вираз є числом, то функція повертає значення True, інакше вона повертає False.

Синтаксис:

IsNumeric (Змінна)

Значення, що повертається:

Бульове

Параметри:

Змінна: довільний вираз, котрий потрібно перевірити.

Коди помилок:

5 Неправильний виклик процедури

Приклад:

Sub ExampleIsNumeric

Dim vVar As Variant

    vVar = "ABC"

    Print IsNumeric(sVar) ' Повертає False

    vVar = "123"

    Print IsNumeric(vVar) ' Повертає True

End Sub