Функція IsEmpty

Перевіряє, чи має змінна типу Variant порожнє значення Empty. Це відбувається в тому випадку, якщо змінна не була ініціалізована.

Синтаксис:

IsEmpty (Змінна)

Значення, що повертається:

Бульове

Параметри:

Змінна: будь-яка змінна, що підлягає перевірці. Якщо Variant містить значення Empty, функція повертає значення True, інакше вона повертає False.

Коди помилок:

5 Неправильний виклик процедури

Приклад:

Sub ExampleIsEmpty

Dim sVar As Variant

    sVar = Empty

    Print IsEmpty(sVar) ' повертає True

End Sub