Функція IsDate

Перевіряє, чи може даний числовий або рядковий вираз бути перетворено в змінну типу Date.

Синтаксис:

IsDate (Вираз)

Значення, що повертається:

Бульове

Параметри:

Вираз: число або рядок, що підлягають перевірці. Якщо даний вираз може бути перетворено на дату, функція повертає значення True, інакше повертається False.

Коди помилок:

5 Неправильний виклик процедури

Приклад:

Sub ExampleIsDate

Dim sDateVar As String

    sDateVar = "12.12.1997"

    Print IsDate(sDateVar) ' повертає True

    sDateVar = "12121997"

    Print IsDate(sDateVar) ' повертає False

End Sub