Інструкція DefCur

Якщо символ або ключове слово опису типу не вказані, то інструкція DefCur задає типовий тип змінної відповідно до діапазону букв.

Синтаксис:

Defxxx Діапазон_знаків1[, Діапазон_знаків2[,...]]

Параметри:

Діапазон_знаків: Букви, що вказують діапазон змінних, для яких потрібно задати типовий тип даних.

xxx: Ключове слово, що визначає типовий тип змінної:

Ключове слово: усталений тип змінної

DefCur: Currency

Приклад:

' Визначення префікса для типів змінних:

DefBool b

DefDate t

DefDbl d

DefInt i

DefLng l

DefObj o

DefVar v

DefCur c

Sub ExampleDefCur

    cCur=Currency REM cCur є неявною змінною типу Currency.

End Sub