Інструкція DefBool

Якщо символ або ключове слово опису типу не вказані, інструкція DefBool задає стандартний тип даних для змінних у відповідності з діапазоном букв.

Синтаксис:

Defxxx Діапазон_знаків1[, Діапазон_знаків2[,...]]

Параметри:

Діапазон_знаків: Букви, що вказують діапазон змінних, для яких потрібно задати типовий тип даних.

xxx: Ключове слово, що визначає типовий тип змінної:

Ключове слово: усталений тип змінної

DefBool: Boolean

Приклад:

' Визначення префікса для типів змінних:

DefBool b

DefDate t

DefDbl d

DefInt i

DefLng l

DefObj o

DefVar v

Sub ExampleDefBool

    bOK=TRUE ' bOK - неявна логічна змінна

End Sub