Функція CStr

Перетворює числовий вираз у рядковий.

Синтаксис:

CStr (Вираз)

Значення, що повертається:

Рядок

Параметри:

Вираз: будь-який допустимий рядковий або числовий вираз, що підлягає перетворенню.

Типи виразів і результати перетворення

Boolean :

Рядок, рівний True або False.

Date :

Рядок, який містить дату і час.

Null :

Помилка часу виконання.

Порожній:

Рядок без жодного символу.

Any :

Відповідне число у вигляді рядка.


Нулі на кінці числа з плаваючою крапкою не включаються у результуючий рядок.

Коди помилок:

5 Неправильний виклик процедури

Приклад:

Sub ExampleCSTR

Dim sVar As String

  MsgBox CDbl(1234.5678)

  MsgBox CInt(1234.5678)

  MsgBox CLng(1234.5678)

  MsgBox CSng(1234.5678)

  sVar = CStr(1234.5678)

  MsgBox sVar

End Sub