Функція CLng

Перетворює рядок або числовий вираз в ціле число типу Long.

Синтаксис:

CLng (Вираз)

Значення, що повертається:

Long

Параметри:

Вираз: число, що підлягає перетворенню. Якщо Вираз лежить поза межами допустимого діапазону значень для цілих чисел типу Long від -2 147 483 648 до 2 147 483 647, LibreOffice Basic повідомляє про помилку переповнення. При перетворенні рядка число повинно бути введене як звичайний текст ("123,5") з використанням типового формату операційної системи для чисел.

Ця функція завжди округлює дробову частину числа до найближчого цілого числа.

Коди помилок:

5 Неправильний виклик процедури

Приклад:

Sub ExampleCountryConvert

    MsgBox CDbl(1234.5678)

    MsgBox CInt(1234.5678)

    MsgBox CLng(1234.5678)

End Sub