Функція CInt

Перетворює рядок або числовий вираз до типу Integer.

Синтаксис:

CInt (Вираз)

Значення, що повертається:

Ціле число

Параметри:

Вираз: число, що підлягає перетворенню. Якщо Вираз виходить за межі діапазону значень від -32768 до 32767, LibreOffice Basic повідомляє про помилку переповнення. При перетворенні рядка число повинно бути введено як звичайний текст ("123,5") з використанням типового формату операційної системи для чисел.

Ця функція завжди округлює дробову частину числа до найближчого цілого числа.

Коди помилок:

5 Неправильний виклик процедури

Приклад:

Sub ExampleCountryConvert

    MsgBox CDbl(1234.5678)

    MsgBox CInt(1234.5678)

    MsgBox CLng(1234.5678)

End Sub