Змінні

Наступні інструкції та функції призначені для роботи зі змінними. Ці функції можна використовувати для опису або визначення змінних, перетворення змінних з одного типу в інший або визначення типу змінної.

Функція CCur

Перетворює рядок або числовий вираз у вираз для валюти. Для роздільників десяткових розрядів і символів валюти використовуються мовні параметри.

Функція CBool

Перетворює результат порівняння рядків або чисел у вираз типу Boolean, або можливе також перетворення числового виразу у вираз типу Boolean.

Функція CDate

Перетворює рядок або число на значення дати.

Функція CDec

Перетворює рядок або числовий вираз у вираз з десятковим дробом.

Функція CDbl

Перетворює рядок або числовий вираз до типу double.

Функція CInt

Перетворює рядок або числовий вираз до типу Integer.

Функція CLng

Перетворює рядок або числовий вираз в ціле число типу Long.

Інструкція Const

Визначає рядок як константу.

Функція CSng

Перетворює рядок або числовий вираз до типу даних Single.

Функція CStr

Перетворює числовий вираз у рядковий.

Функція CVar

Перетворює рядок або числовий вираз на вираз типу Variant.

Функція CVErr

Перетворює рядок або числовий вираз у вираз типу Variant підтипу "Помилка".

Інструкція DefBool

Якщо символ або ключове слово опису типу не вказані, інструкція DefBool задає стандартний тип даних для змінних у відповідності з діапазоном букв.

Інструкція DefCur

Якщо символ або ключове слово опису типу не вказані, то інструкція DefCur задає типовий тип змінної відповідно до діапазону букв.

Інструкція DefDate

Якщо символ або ключове слово опису типу не вказані, то інструкція DefDate задає типовий тип змінної відповідно до діапазону букв.

Інструкція DefDbl

Задає типовий тип змінної відповідно до діапазону букв, коли не вказаний символ або ключове слово опису типу.

Інструкція DefErr

Якщо символ або ключове слово опису типу не вказані, то інструкція DefErr задає типовий тип змінної відповідно до діапазону букв.

Інструкція DefInt

Задає типовий тип змінної відповідно до діапазону букв, коли не вказаний символ або ключове слово опису типу.

Інструкція DefLng

Задає типовий тип змінної відповідно до діапазону букв, коли не вказаний символ або ключове слово опису типу.

Інструкція DefObj

Задає типовий тип змінної відповідно до діапазону букв, коли не вказаний символ або ключове слово опису типу.

Інструкція DefSng

Якщо символ або ключове слово опису типу не вказані, то інструкція DefSng задає типовий тип змінної відповідно до діапазону букв.

Інструкція DefStr

Якщо символ або ключове слово опису типу не вказані, то інструкція DefStr задає типовий тип змінної відповідно до діапазону букв.

Інструкція DefVar

Задає типовий тип змінної відповідно до діапазону букв, коли не вказаний символ або ключове слово опису типу.

Інструкція Dim

Оголошує змінну або масив.

Інструкція ReDim

Оголошує змінну або масив.

Інструкція Type

Визначає не-UNO структуру даних (struct).

Функція IsArray

Визначає, чи є змінна полем даних у масиві.

Функція IsDate

Перевіряє, чи може даний числовий або рядковий вираз бути перетворено в змінну типу Date.

Функція IsEmpty

Перевіряє, чи має змінна типу Variant порожнє значення Empty. Це відбувається в тому випадку, якщо змінна не була ініціалізована.

Функція IsError

Перевіряє, чи має змінна значення помилки.

Функція IsNull

Перевіряє, чи містить варіант спеціальне значення Null, який вказує на те, що змінна не містить дані.

Функція IsNumeric

Перевіряє, чи є даний вираз числом. Якщо вираз є числом, то функція повертає значення True, інакше вона повертає False.

Функція IsObject

Перевіряє, чи є дана змінна типу object об'єктом OLE. Функція повертає значення True, коли ця змінна є об'єктом OLE, в іншому випадку повертається значення False.

Функція LBound

Визначає нижню межу масиву.

Функція UBound

Визначає верхню межу масиву.

Інструкція Let

Присвоює значення змінній.

Функція Array

Повертає тип Variant з полем даних.

Функція DimArray

Повертає масив типу Variant.

Функція Erase

Витирає вміст елементів у масивах фіксованого розміру і вивільняє пам'ять, використовувану масивами змінного розміру.

Інструкція Option Base

Визначає типову нижню межу для масивів із допустимих значень 0 чи 1.

Інструкція Option Explicit

Визначає обов'язковість явного оголошення у програмі всіх змінних за допомогою інструкції Dim.

Інструкція Public

Визначає змінну або масив на рівні модуля (тобто не всередині процедури чи функції), так що змінна або масив видимі у всіх бібліотеках і модулях.

Інструкція Global

Визначає змінну або масив на глобальному рівні (тобто не всередині процедури чи функції), так що змінна або масив видимі у всіх бібліотеках і модулях у поточному сеансі.

Інструкція Static

Визначає змінну або масив на рівні процедури (тобто всередині процедури чи функції), так що значення змінної або масиву зберігаються навіть після виходу з даної процедури або функції. Домовленості про інструкцію Dim теж діють.

Функції TypeName і VarType

Повертає рядок (TypeName) чи числове значення (VarType), яке містить відомості про змінну.

Інструкція Set

Встановлює об'єктне посилання на змінну або властивість.

Функція FindObject

Дозволяє під час виконання звертатися до об'єкта як до рядкового параметру через назву цього об'єкта.

Функція FindPropertyObject

Дозволяє під час виконання звертатися до об'єкта як до рядкового параметра із використанням назви об'єкта.

Optional (в інструкції Function)

Дозволяє визначати параметри, що передаються до функцій мов необов'язкові.

Функція IsMissing

Перевіряє, чи викликана функція необов'язковим параметром.

Функція HasUnoInterfaces

Перевіряє, чи підтримує об'єкт Basic Uno деякі інтерфейси Uno.

Функція EqualUnoObjects

Повертає значення True, коли два вказані об'єкти Basic Uno представляють один і той самий примірник об'єкта Uno.

Функція IsUnoStruct

Повертає True, коли даний об'єкт є структурою Uno.