Інструкція Exit

Здійснює вихід з циклів Do...Loop, For...Next або процедур Function і Sub.

Синтаксис:

див. параметри

Параметри:

Exit Do

Може використовуватися тільки усередині інструкції Do...Loop для виходу з цього циклу. Виконання програми продовжується з інструкції, наступної за інструкцією Loop. Якщо інструкція Do...Loop є вкладеною, то програма триває в циклі вищого рівня.

Exit For

Може використовуватися тільки усередині інструкції For...Next для виходу з цього циклу. Виконання програми продовжується з першої інструкції, наступної за інструкцією Next. У вкладених інструкціях програма триває в циклі вищого рівня.

Exit Function

Здійснює негайний вихід з процедури Function. Виконання програми продовжується з інструкції, наступної за викликом Function.

Exit Sub

Здійснює негайний вихід з процедури Sub. Виконання програми продовжується з інструкції, наступної за викликом Sub.

Піктограма Примітка

Інструкція Exit не визначає кінець ділянки програми, і його не треба плутати з інструкцією End.


Приклад:

Sub ExampleExit

Dim sReturn As String

Dim sListArray(10) As String

Dim siStep As Single

  For siStep = 0 to 10 ' Заповнення масиву контрольними даними

    sListArray(siStep) = chr(siStep + 65)

    MsgBox sListArray(siStep)

  Next siStep

  sReturn = LinSearch(sListArray(), "B")

  Print sReturn

End Sub

 

Function LinSearch( sList(), sItem As String ) As Integer

Dim iCount As Integer

' LinSearch шукає TextArray:sList() для TextEntry:

' Повертає індекс запису або 0 (Null)

  For iCount=1 To Ubound( sList() )

    If sList( iCount ) = sItem Then

      Exit For ' sItem знайдено

    End If

  Next iCount

  If iCount = Ubound( sList() ) Then iCount = 0

  LinSearch = iCount

End Function