Функція Switch

Обчислює аргументи, що складаються з логічних виразів, за якими слідують значення. Повертає значення, пов'язане з виразом, переданим цією функцією.

Синтаксис:

Switch (Вираз1, Значення1[, Вираз2, Значення2[..., Вираз_n, Значення_n]])

Параметри:

Функція Switch обчислює вираз зліва направо і повертає значення, присвоєне виразу функції. Якщо вираз і значення не задані як пара, то станеться помилка часу виконання.

Вираз: вираз, який необхідно обчислити.

Значення: значення, що повертається, якщо результат виразу - True.

У наступному прикладі функція Switch використовується для призначення відповідного виду назви, переданої функції:

Коди помилок:

5 Неправильний виклик процедури

Приклад:

Sub ExampleSwitch

Dim sGender As String

    sGender = GetGenderIndex( "Іванко" )

    MsgBox sGender

End Sub

 

Function GetGenderIndex (sName As String) As String

    GetGenderIndex = Switch(sName = "Маруся", "жін.", sName = "Іванко", "чол.")

End Function