Інструкція Function

Визначає підпрограму, яка може використовуватися як вираз для визначення типу результату.

Синтаксис

див. Параметри

Параметри:

Синтаксис

Function Ім'я[(Змінна1 [As Тип][, Змінна2 [As Тип][,...]]]) [As Тип]

блок інструкцій

[Exit Function]

блок інструкцій

End Function

Параметр

Ім'я: ім'я процедури, яка повинна містити обчислене функцією значення.

Назва_змінної: параметр, який повинен бути переданий в процедуру.

Тип: Ключове слово опису типу.

Приклад:

Sub ExampleExit

Dim sReturn As String

Dim sListArray(10) As String

Dim siStep As Single

  For siStep = 0 to 10 ' Заповнення масиву контрольними даними

    sListArray(siStep) = chr$(siStep + 65)

    MsgBox sListArray(siStep)

  Next siStep

  sReturn = LinSearch(sListArray(), "B")

  Print sReturn

End Sub

 

Function LinSearch( sList(), sItem As String ) As Integer

Dim iCount As Integer

' Linsearch шукає TextArray:sList() для TextEntry:

' Обчислене значення - індекс запису або 0 (Null)

  For iCount=1 To Ubound( sList() )

    If sList( iCount ) = sItem Then

      Exit For ' sItem знайдено

    End If

  Next iCount

  If iCount = Ubound( sList() ) Then iCount = 0

  LinSearch = iCount

End Function