Функція FreeLibrary

Звільняє DLL, завантажені інструкцією Declare. Звільнена DLL буде автоматично завантажуватися, якщо викликається одна з її функцій. Див. також: Declare

Синтаксис:

FreeLibrary (Назва_бібліотеки As String)

Параметри:

Назва_бібліотеки: рядок, який містить назву бібліотеки DLL.

Піктограма Примітка

Функція FreeLibrary може звільняти тільки бібліотеки DLL, завантажені під час виконання програми на Basic.


Коди помилок:

5 Неправильний виклик процедури

Приклад:

Declare Sub MyMessageBeep Lib "user32.dll" Alias "MessageBeep" ( Long )

Sub ExampleDeclare

Dim lValue As Long

    lValue = 5000

    MyMessageBeep( lValue )

    FreeLibrary("user32.dll" )

End Sub